PACE – Samen voor Multi, is een bundeling van expertise van Pactum, Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE. Vier gevestigde jeugdzorgorganisaties uit de regio werken samen voor de beste hulp voor kinderen, jongeren en hun gezinnen waar meerdere complexe problemen spelen. Dit doen we onder de naam PACE. PACE staat voor de ‘beweging’ die we met elkaar maken als antwoord op de hulpvraag van deze doelgroep.

 

Doelgroep Multi

De doelgroep van Multi kenmerkt zich door een combinatie van meerdere van de volgende kenmerken:

 • Gezin kan (tijdelijk) niet zelf regie voeren
 • Ernstige of meervoudige hulpvraag, bijvoorbeeld
  • meerdere domeinen (J&O, GGZ, (L)VB, verslavingszorg)
  • veiligheid
  • niet duidelijk één bovenliggende problematiek
 • Sprake van ernstig tekortschietend ouderschap
 • Oplossing voor zorgvraag is complex

 

Daarom PACE

 • Verklarende analyse door gedragswetenschappers aan de voorkant
 • Out of the box oplossingen
 • Expertises LVB, GGZ en Jeugd- en opvoedhulp brengen we bij elkaar in het Multi MDO
 • Integrale trajecten met inzet van een vaste zorgcoördinator
 • Flexibiliteit in aanbod en aanpak
 • Mogelijkheid tot tussentijds op- en afschalen
 • Brede ervaring en groot netwerk
 • Samenwerking met andere partners

Aanmelden

 

Wie kan verwijzen naar Multi?

Toegangsteams van de deelnemende gemeenten en gecertificeerde instellingen. Andere verwijzers naar jeugdhulp kunnen contact opnemen met het toegangsteam van de betreffende gemeente voor een verwijzing naar Multi.

 

Aanmelden cliënten?

Vul dit aanmeldformulier PACE Multi in en mail het naar info@PACEmulti.nl

 

Aanmeldformulier Casusgesprek PACE Multi
PDF – 151,7 KB 5570 downloads

 

Multi in het kort

Multi is door een aantal gemeenten in het leven geroepen voor de inkoop van integrale maatwerktrajecten voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met een complexe hulpvraag. Met als doel het realiseren van een samenhangend en gecoördineerd aanbod voor deze kinderen en hun gezinnen. Een zorgcoördinator coördineert het traject en werkt samen met het gezin en de casusregisseur van de gemeente. De deelnemende gemeenten zijn Best, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot en Valkenswaard.